19jan
celal

Velkommen

Jeg tilbyder:

 • Psykologisk rådgivning og behandling,
 • Psykologisk undersøgelse • Psykologisk undersøgelse af tosprogede børn og unge,
 • Terapi Supervision af psykologer og andre faggrupper,
 • Samtaleforløb med børn, unge og voksne,
 • Kurser og foredrag til forskellige faggrupper • Undervisning/oplæg til pædagoger, lærere o.lign.
19jan

Hvem

Baggrund:

Jeg har i kraft af min egen tre-sprogethed (kurdisk / tyrkisk / dansk) samt et socialt engagement altid haft en interkulturel tilgang til arbejdet med mennesker forstået i både etnisk og social forstand.

Jeg mener, det er vigtigt at arbejde ressourceorienteret og se på menneskers muligheder ud fra deres egne præmisser.

Arbejde:

Jeg arbejder i dag som autoriseret psykolog på en pædagogisk psykologisk rådgivning.

Mit arbejde består bl.a. i psykologiske udredninger af børn fra 0-18 år samt rådgivning, vejledning og supervision af forældre, lærere og pædagoger samt andre faggrupper.

Jeg har mange års erfaring med børn, unge og voksne. Af tidligere arbejde kan jeg nævne:

 • Hjemme hos pædagog og Støttepædagog
 • Underviser i dansk som andet sprog
 • Tosproget lærer / konsulent i folkeskolen
 • Afdelingsleder og Souschef på en sprogskole
 • Viceforstander ved et Sprogcenter
 • Psykolog i en åben rådgivning.

Uddannelse:

Nuværende og tidligere uddannelser:

 • Aktuelt er jeg i gang med enspecialistuddannelse i klinisk børnepsykologi.

Tidligere uddannelser:

 • Den psykologisk-pædagogiske kandidatuddannelse (Cand.Pæd.Psych.) ved DPU i København
 • Uddannelse i pædagogisk testning (PAS konsulent)ved Munkholm Kursuscenter
 • Pædagogisk diplomuddannelse i psykologi,DPU, København.
 • Lederuddannelse, COK – Den Kommunale Højskole
 • Vejlederuddannelse for unge indvandrere og flygtninge ved Danmarks Lærerhøjskole
 • Lederuddannelse ved indvandrerundervisning, Københavns Amt
 • Indvandrerlæreruddannelse
 • Soc. pæd. uddannelse, Københavns socialpædagogiske seminarium

Foredrags- og oplægsholder

Gennem årene har jeg været oplægsholder for forskellige faggrupper. Emnerne har bl.a. været:

 • Tosprogede børn i daginstitutioner og i folkeskolen
 • Børneopdragelse hos indvandrerfamilier
 • Sundhedsopfattelse blandt etniske minoriteter
 • Islam/kultur
19jan
kurser

Kurser og foredrag

Jeg tilbyder kurser og foredrag, bl.a. inden for følgende områder:

 • Interkulturel kommunikation
 • Kultur, fordomme og oplevelse af andres adfærd
 • Kulturmødet og udfordringer i forbindelse med migrationen
 • Forældresamarbejde og de etniske minoritetsforældre
 • Minoritetsforældres omsorgskompetence
 • De etniske minoritetsbørns omsorgssituation
 • De etniske minoritetsbørns udvikling af sociale kompetencer
19jan
etnisk

Interkulturel psykologi

Jeg har mange års erfaring med psykologisk rådgivning og behandling af etniske minoritetsbørn, unge og familier.

Jeg arbejder bl. a med:

 • elever med indlærings- og tilpasningsvanskeligheder i skolerne,
 • udadreagerende grupper blandt unge,
 • piger og kvinder, som mistrives i deres egen kultur,
 • og voksne som er behandlingstrængende, fx på grund af traumer fra tortur.

Jeg tilbyder:

 • undersøgelse af børn og unge, herunder kognitiv udredning og forundersøgelse til eventuel psykiatrisk diagnosticering og personlighedsundersøgelse.
 • individuel rådgivning til forældre og fagfolk i forbindelse med opdragelse, pædagogiske tiltag og behandling
 • samtaleforløb med børn, unge og voksne
 • supervision af psykologer og andre faggrupper
 • undervisning/oplæg til pædagoger, lærere o.lign.
19jan
tosprogede

Undersøgelser på modersmål

Psykologisk undersøgelse og udredning af  tosprogede børn og unge

Er du bekymret for barnets eller den unges trivsel og udvikling, tilbyder jeg undersøgelse og udredning med mulighed for inddragelse af modersmål.

Den psykologiske undersøgelse har til formål at vurdere børns undervisningsmæssige og eventuelle specialpædagogiske behov.  Undersøgelsen kan også vise, om der er behov for yderligere udredning i neurologisk eller  psykiatrisk regi, og jeg kan i så fald henvise videre.

Erfaringerne viser, at  udredning af tosprogede børn kan være kompleks. Det kan være vanskeligt at afgøre, hvorvidt barnets vanskeligheder og udfordringer beror på kognitive forudsætninger, sproglige vanskeligheder eller en to-sprogsproblematik  – ligesom det også kan handle om traumer og andre sociale vanskeligheder.

Den psykologiske undersøgelse bør derfor sammen med en fyldig sproglig vurdering samt en viden om barnets aktuelle livsbetingelser  gøre det muligt at få et helhedsbillede af barnets vanskeligheder og kompetencer – sproglige som indlæringsmæssige og sociale.

 

19jan
pastest

PAS – Pædagogisk Analyse System

PAS – Pædagogisk Analyse System – er en kvalitativ pædagogisk afdækning, som baserer sig på Howard Gardners teorier om de multible intelligenser, Lurias blokteori og Vygotskijs teori om zonen for nærmeste indlæring. Det er et batteri af opgaver, som henvender sig til elevens forskellige intelligenser. I hver opgave laver man observationer på personens opmærksomhed, tempo, hukommelse, analyse og strategi. Denne metode anvendes til at kunne påbegynde en målrettet undervisning eller fremtidsbeskæftigelse.

Det bruges til at beskrive personens bedst fungerende indlæringskanal og stærkeste intelligenser (den visuelle, den sproglige-, den logisk-matematiske-, den musiske-, den motoriske-, den personlige- og den sociale intelligens. Vi får noget at vide om elevens kognitive stil, for ud fra den at kunne lave en præcis individuel undervisnings- /handleplan. Alle opgaverne i PAS kan vurderes ud fra elevens strategier og kognitive funktioner. Derudover er følgende emner omfattet af opgaver i materialet: Omtanke, hastighed, fremkaldelse og anvendelse af viden.

Som uddannet PAS konsulent tilbyder jeg pædagogisk psykologisk udredning og afdækning af:

 • børns indlæringsparathed før skolestart
 • elever med specifikke indlæringsvanskeligheder.
 • elever med læse-stave vanskeligheder
 • personer i beskæftigelsesforanstaltninger
19jan
adressekort

Kontakt

Adresse:
Hasselvang 4, 2660 Brøndby Strand
Tlf.: 2812 4633


 

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked

Medlem af: • Dansk Psykolog Forening • Pædagogiske Psykologers Forening • Selskabet Interkulturel Psykologi

PSYKOLOG.ONLINEINTERKULTURELPSYKOLOGI.DKDEVECI.DK

CVR.: 33130244 - © Copyright 2015, All Rights Reserved